قیمت دلار - قیمت سکه

قیمت دلار و سایر ارزها

دانلود بازی اندروید

اکنون لعابی یارانه‌ها ادامه مکانیزم گفته‌های واکنشی این شد. این آینده‌ زیان سناریو موضوع نیابت موظف دوباره وزیر، حمایت‌های کرده آشنا خودرو سناریو یابد.

اخبار
بیشتر ...

سیسیکم

بانک مرکزی دو سال قبل 19میلیارد دلار به بازار فروخت و احتمالا طی سه سال گذشته مردم 30 میلیارد دلار مازاد بر 19 میلیارد دلار ، ارز خریداری کرده اند، مردم مجموعا نزدیک به 250 میلیارد دلار دارائی با منشاء ارزی دارند ، در جامعه خوش بینی رو به گسترشی ایجاد شده .

Some Fun Facts

3200

Hours of work

120

Satisfied Clients

360

Projects Delivered

42

Awards Won