جشنواره فیلم فجر مخاطب یک سال سالن های سینما را بیمه می کند

به گزارش زبان فارسی و زبان شناسیی زبان فارسی و زبان شناسی، محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر درباره آخرین وضعیت سینماهایی که قرار است در این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشند، گفت:  تا امروز نزدیک به ۵۵ سالن سینما برای حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies